Naše služby

 • Farmaceutické právo
  • analýzy a konzultace k zákonu o veřejném zdravotním pojištění a cenové regulaci léčivých přípravků
  • analýzy a konzultace k zákonu o léčivech vč. zpracování vyjádření ke správním řízením apod.
 • Obchodní právo
  • příprava a revize smluv vč. smluv zákonem neupravených, zastoupení při obchodních jednáních,
  • zakládání, změny a přeměny společností, konzultace a příprava podkladů pro valné hromady apod.
 • Občanské právo
  • příprava a revize smluv vč. kupních, nájemních a podnájemních smluv
  • příprava a revize smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem vč. souvisejícího právního poradenství
 • Pracovní právo
  • konzultace, příprava a revize pracovních smluv, dohod o ukončení pracovního poměru, vnitřních předpisů apod.
 • Správní právo
  • analýzy možného postupu ve správním řízení,
  • příprava jednotlivých podání pro správní řízení (vyjádření, odvolání),
  • příprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů apod.

Aktuality

© 2013, Advokátní kancelář Iva Slámová. Všechna práva vyhrazena.