Advokátní kancelář Iva Slámová

Advokátní kancelář Iva Slámová je dynamicky se rozvíjející kancelář, jejímž cílem je poskytovat vysoce kvalitní právní poradenství. Poskytujeme poradenství v oblastech práva soukromého i veřejného, ale orientujeme se i na specifická právní odvětví vč. právního poradenství v oblasti trhu s léky a zdravotnickými prostředky.

Naším cílem je hledat a přinášet našim klientům řešení, založené zejména na získaných zkušenostech a poskytovat maximální právní podporu s ohledem na minimalizaci rizik a právních důsledků.

Jako hlavní prioritu a klíč k úspěchu vnímáme schopnost porozumět specifickým požadavkům našich klientů a současně je sladit s jejich strategickými záměry.

Mgr. Iva Slámová

SLUŽBY V OBLASTI PRÁVA

Naši agendu tvoří zejména zpracování právních analýz, podání, smluv, jiných právních dokumentů, a ostatní poradenská a konzultační činnost v těchto oblastech:

  • farmaceutické právo
  • obchodní právo
  • občanské právo
  • pracovní právo
  • správní právo

Aktuality

© 2013, Advokátní kancelář Iva Slámová. Všechna práva vyhrazena.